Blog Gouverneur Carel Maass juli 2020

13-07-2020 | 17:27

Bestuurlijke zaken

Beste Kiwanisleden,

Afgelopen week had ik mijn 4-jarige kleinzoon Mason een paar dagen te logeren.  Dan merk je pas hoe vermoeiend Serving the Children is.

Voor veel clubs staat het zomerreces voor de deur maar eerst moet er door de besturen nog goedkeuring gegeven worden aan onder andere: het financieel verslag, de begroting en het beleidsplan 2020-2021.  En aan het voornemen om een tweejarig gouverneurschap in te stellen.

De mailing komt een dezer dagen bij de clubbesturen en bij de Past-Gouverneurs.

De leden hebben met het 2-jarig gouverneurschap al in grote meerderheid ingestemd, maar formeel moeten de clubs dit voornemen van het AB nog bekrachtigen.

Normaal gesproken zou dit op het congres gedaan worden, maar we houden zoals bekend, corona gedwongen dit jaar geen fysiek congres maar een digitaal (via Zoom) congres.

De corona beperkingen zijn in Nederland grotendeels opgeheven, maar het risico blijft te groot.  Wij kunnen alle leden natuurlijk een disclaimer verklaring laten ondertekenen, zoals voor de KI-meeting in Indianapolis, maar gezond zijn en blijven staat voorop.

Martien van der Meer wordt in september benoemd tot vice president van KI-E.  Het was nog even spannend met allerlei bestuursleden die graag nog een jaar willen blijven, maar het is nu definitief. /imagecache/download/uploads/2020/07/martien-campagne.png

Henk Oostdam kan eind van deze maand benoemd worden tot Trustee at Large van KI, hij heeft nog een tegenkandidaat. /imagecache/download/uploads/2020/07/henk-oostdam-kandidaat-trustee.jpg

Het is belangrijk dat Kiwanis Nederland vertegenwoordigd is in beide besturen. Zonder Nederlandse inbreng zal het nog moeilijker zijn Kiwanis International zich te laten aanpassen aan de huidige tijd.

De wereld is veranderd, Kiwanis moet dit nog.

Alhoewel niet altijd zichtbaar is er in Nederland, dit (half) jaar toch veel aangepakt, kortere lijnen, sneller beslissen, volledig transparant, benaderbaar, etc.  Kun je nagaan als er geen corona uitbraak geweest was.

Piet Derks zal het stokje overnemen en hopelijk de komende twee jaar zijn plannen tot uitvoer kunnen brengen.

Elders in de nieuwsbrief ook een oproep om medeondertekenaar te worden van verzoek tot wijziging van de statuten van KI, dit om digitaal stemmen structureel en niet alleen in noodsituaties mogelijk te maken.  Is vorig jaar door 6 clubs medeondertekend, maar het moet nu weer opnieuw. 

Persoonlijk vind ik dat iedere Nederlandse club dit zou moeten ondertekenen.

Deze week hebben we van 2 clubs bericht gekregen dat ze hun lidmaatschap opzeggen.  Dat is bijzonder teleurstellend en jammer. We zijn lang in overleg geweest met de clubs, maar ze gaan hun eigen weg.  Beide clubs staan nog wel volledig achter “Serving the Children of the World”.

De geheel vernieuwde website van Kiwanis Nederland wordt druk bezocht en gewaardeerd. Veel, te veel clubs moeten hun eigen website nog aanpassen aan het nieuwe concept. De clubs die het al gedaan hebben zijn tevreden over het resultaat en het gebruiksgemak. Kijk er met de club eens na, het is even werk, maar dan is de club info weer up to date.

De Kiwanis Koninkrijk Actie is een groot succes geworden.  69 van de 100 clubs hebben meegedaan. De opbrengst is op dit moment 30.700 euro.  Hiervan is 10.000 naar Aruba overgemaakt en 20.000 euro naar Curaçao.  Het is een druppel op de gloeiende plaat, maar wel een belangrijke druppel.

De dank van Kiwanis Curaçao en Aruba is hartverwarmend en intens.  Kiwanis clubs zijn samen een, zeker binnen het Koninkrijk de Nederlanden.

Vragen, opmerkingen over deze blog? Mail ze naar carelmaass@gmail.com 

Fijne vakantie.

Carel Maass

Gouverneur 2019-2020