Kiwanis Lustrum 2020

Het Vergeten Kind

Ad hoc werkgroep Lustrumproject
Leden:
Marianne Hesse, Joost Boers, Piet Derks, Ger Adams, Henk Spelde, Maaike Roosen (voorzitter) 

Taakomschrijving:

 • plaatsen van enkele door Kiwanis Clubs uit Nederland voorgedragen goede doelen op een shortlist
 • een stemming organiseren zodat één goed doel verkozen wordt
 • een nieuw lid toevoegen aan de commissie uit de Kiwanis Club die het gekozen goede doel heeft voorgesteld
 • onderhouden van contacten met het verkozen goede doel
 • Kiwanis Clubs adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van het lustrumproject
 • opstellen van tijdsplan en kostenraming
 • plan opstellen voor een feestelijke overdracht van het lustrumproject.

Nieuws 31  januari 2020     

Update van de lustrumcommissie

In oktober 2019 is uit de landelijke digitale stemming naar voren gekomen dat Kiwanis Nederland Stichting gaat samenwerken met Het Vergeten Kind als lustrumproject voor ons 35-jarig bestaan.

Wij verwelkomen twee leden van KC Veendam in de lustrumcommissie, te weten Marianne Hesse en Henk Spelde. Ook Piet Derks, gouverneur-elect, neemt deel in de lustrumcommissie.

Momenteel zijn we op volle sterke aan de slag gegaan met de invulling en voorbereidingen voor een geslaagd project.

Ook zijn er enkele gesprekken gevoerd met onze contactpersoon van Het Vergeten Kind.

We nemen jullie graag mee in de highlights van de invulling en de stand van zaken.

Stand van zaken:

 • concept Plan van Aanpak opgesteld
 • actie- en takenlijst vormgegeven
 • terugkoppeling gegeven in AB vergadering dd 18 januari 2020
 • overlegd over korte invulling van het lustrumproject in de verschillende regiobijeenkomsten
 • een plan gemaakt om tot een formele samenwerking(overeenkomst) Kiwanis en Stichting Het Vergeten Kind en ondertekening te komen

Vanuit het land krijgen we concrete vragen over de invulling en vorm van het lustrumproject. Deze vragen zijn we momenteel aan het bundelen en samen met Stichting Het Vergeten Kind stellen we een factsheet op waar kort en krachtig terug te vinden is welke mogelijkheden er allemaal zijn, wat de bedoeling is, welke verwachtingen er zijn en over welke tijdspanne we precies spreken.

Deze factsheet lichten wij toe in de regiobijeenkomsten.

Graag doen we al mededeling van lokale Kiwanisclubs die eigen projecten organiseren waarbij de opbrengst (deels) ten bate komt aan ons lustrumproject.

Dit zijn onder meer:

 • vervoer organiseren voor de kinderen naar de hotels van Het Vergeten Kind.
 • de opbrengst van het Wiener Sängerknabenconcert in maart door KC Halderberge/Rucphen,
 • de Pop-Up Store Show it door KC Rheden

Alle Kiwanisclubs die momenteel overwegen om opbrengst van een specifiek project ten bate van ons gezamenlijke lustrumproject te stellen: hartelijk dank!

Zodra er nieuws te melden is laten wij weer van ons horen. Wij zullen in elk geval zorgen voor nieuwe en interessante, relevante informatie in deze maandelijks terugkerende nieuwsbrief van Kiwanis Nederland.

Als je vragen of opmerkingen hebt, dan horen wij dat graag. Je kunt je richten tot jubelcommissie@kiwanis.nl

Joost Boers, Ger Adams, Piet Derks, Marianne Hesse, Henk Spelde, Maaike Roosen

Hartelijke groeten van Maaike Roosen

Kiwanis Nederland
Commissie Lustrumproject 2021
tel. 06-23297018
e-mail: maaikeroosenkiwanis@gmail.com
url: www.kiwanis.nl