Kiwanis Veendam

Kiwanis Veendam Lustrum bijdrage

Kiwanisclub Veendam zet zich in voor kinderen die hulp nodig hebben.

Speciaal in dit lustrumjaar de oproep: 

 

Vergeet de Vergeten Kinderen niet!

 

Naast het steunen van de landelijke en wereldwijde Kiwanis projecten organiseert de Kiwanisclub Veendam projecten voor doelen in de regio. Met de opbrengst van deze projecten steunen we kinderen in onze regio die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld het Kinderhotel De Burcht in Wedde. Dus

 Zie hieronder ook onze voorbeeld-actie. 

 

17/01/2022
21:42

Kiwanis

View all